Charlotte Walraad

psychomotorische kindertherapie en begeleiding

img_0076
Soms verloopt de ontwikkeling van een kind niet vanzelf. Dan merken ouders en vaak ook leerkrachten dat, doordat het kind niet lekker in zijn vel zit. Dit uit zich in gedragsproblemen. Ouders voelen zich onmachtig, omdat ze dit keer hun kind niet goed weten te helpen.

Psychomotorische kindertherapie is een individuele therapie voor kinderen van 4 t/m 16 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling. De therapie heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen, waarna ouders en kind in staat zijn op eigen kracht verder te kunnen.

Kinderen ‘vertellen’ veel in hun bewegen en spel. Psychomotorische therapie komt tegemoet aan deze natuurlijke manier van communiceren. Zo worden lichaams- en bewegingsgerichte activiteiten, muziek en spel ingezet.

In een veilige omgeving, met de deskundige begeleiding van de therapeut, wordt gewerkt aan een verwerkings- en/of veranderingsproces bij het kind. Het kind krijgt de kans om (traumatische) gebeurtenissen te plaatsen en te verwerken, waardoor ruimte ontstaat om te experimenteren met nieuw (gewenst) gedrag.

Om het kind maximaal te ondersteunen in het veranderingsproces, is samenwerking met ouders en eventueel de leerkracht of andere betrokkenen heel belangrijk.